Basın Müdürlüğü

Basın Müdürlüğü

Basın Müdürlüğü, üniversite ile ilgili tüm basın, (medya kuruluşlarına ve web sitemize haber, fotoğraf, basın bildirisi, aylık üniversite bülteni vb.) çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Üniversite bünyesinde basın ilişkilerine dair her türlü bilgi ve görsel arşiv Basın Müdürlüğü tarafından sağlanır.

Müdürlüğün görevi, üniversitenin çalışmaları, etkinlikleri ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek ve üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalara katkı sağlamaktır.