Basın Müdürlüğü

Departman ve Görev Tanımı

Basın Müdürlüğü, üniversite ile ilgili tüm basın, (medya kuruluşlarına ve web sitemize haber, fotoğraf, basın bildirisi, aylık üniversite bülteni vb.) çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Üniversite bünyesinde basın ilişkilerine dair her türlü bilgi ve görsel arşiv Basın Müdürlüğü tarafından sağlanır.

Müdürlüğün görevi, üniversitenin çalışmaları, etkinlikleri ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek ve üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalara katkı sağlamaktır.

Görev Tanımı

 • Basın bültenlerini hazırlamak.
 • Hazırlanan basın bültenlerini ilgili basın mensuplarına, kurumlarına iletmek. 
 • Üniversite tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin haberlerini yapmak. 
 • Yapılan haberlerin basına ulaştırılmasını sağlamak. 
 • Basın bültenleri ve haberlerin üniversite web sitesinde ve sosyal medyada paylaşılmasını sağlamak. 
 • Basının haber amaçlı üniversite hakkında görüntü, fotoğraf ve bilgi isteklerinin karşılanmasını sağlamak. 
 • Üniversite içindeki basın çekimlerini koordine etmek. 
 • Üniversite yönetimi ve akademisyenleri ile basın arasında iletişimi sağlamak.
 • Üniversitenin basın toplantılarında koordinasyonu sağlamak.
 • Fotoğraf ve video çekimlerini sağlamak.
 • Üniversite ile ilgili haber, fotoğraf ve görüntülerin arşivini tutmak.